:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 5

วันที่ลงประกาศ: 30 พ.ค. 2560

รายละเอียด:


file

purchases_file_51_49_579701.pdf