ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27

ชื่อเอกสาร : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565   [ 01 ตุลาคม 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ


เรื่อง  การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


****************************


 


                    อาศัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จะดำเนินการสำรวจภาคสนาม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป                  โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ข้อมูลประเภท ขนาดโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ                 สิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายและข้อมูลการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 นั้น  


                    ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ในการอนุญาตให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าไปในที่ อาคาร และสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการเก็บภาพถ่าย และข้อมูลขนาดพื้นที่ของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่จะออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                        ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖4


 


 


 


 


( นางสาวผาณิต คำหอม )


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ