ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วไป ตำบลเวียงเหนือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙

แนวทางการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วไปตำบลเวียงเหนือ

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
  • สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
  • หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด
  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  • เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตหากได้รับเชื้อโรค
  • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก  หรือมีอาการของโรค  ให้จัดหาชุดตรวจ ATK  เพื่อตรวจด้วยตนเองเบื้องต้น  หากพบว่าผลตรวจเป็นบวก  ให้ถ่ายรูปชุดตรวจคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  แล้วส่งให้ อสม. หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่โดยด่วน  เพื่อจะได้ประเมินอาการ และ

รับการรักษาต่อไป 

 

โดย  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตำบลเวียงเหนือ


 
01 เมษายน 2565