ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19

ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น...ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคดังกล่าวรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนด้วย นั้น...

ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยทั้งในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดทั่วทั้งประเทศ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและยิ่งมากขึ้นในทุกๆวัน...ส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาล การให้ยา ตลอดจนการให้ถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่บ้าน (HI) ไม่เพียงพอในทุกพื้นที่....

โดยในส่วนของ อบต.เวียงเหนือ ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง ตั้งแต่เดือน พ.ย.2564 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวนประมาณ 400 กว่าครอบครัว และได้ใช้งบประมาณเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาคโควิด-19 ไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3 แสนบาท...ซึ่งในปัจจุบัน อบต.เวียงเหนือ มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในส่วนนี้ ประกอบกับมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันด้วย...ทำให้ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือได้อย่างทั่วถึงและตลอดไป...

ดังนั้น อบต.เวียงเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ได้รับทราบว่า อบต.เวียงเหนือ จะให้ความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ตามที่สถานพยายาลได้รายงานข้อมูลมาจนถึงวันที่ 12 เม.ย. 2565 เท่านั้น...

อนึ่ง สำหรับประชาชนที่ป่วนด้วยโรคโควิด-19 ที่มีความยากไร้และไม่สามารถที่จะจัดหาอาหารหรือน้ำดื่มเพื่อดำรงชีพได้ในช่วงระยะเวลาที่รักษาตัวเอง ให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-699543 เป็นการเฉพาะกรณีไป...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 
12 เมษายน 2565