ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
นายสุริยะกาญจน์ มาลาวัลย์
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเกณิกา ปํญญามา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางคันธารัตน์ ศรีพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ช่วยปฏิบัติราชการกองคลัง)


นางกัญญารัตน์ คงสุขสม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกไพโรจน์ สมเพ็ชร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางศิริรัตน์ แสงเขิ่ง
ครู คศ.2
(ศพด.บ้านเวียงเหนือ)


นางเตือนใจ กุษาวงศ์
ครู คศ.1
(ศพด.บ้านเวียงเหนือ)


นางสาวอำไพ ฟองใสย
ครู คศ.1
(ศพด.บ้านเมืองน้อย)


นางสาวจารุวรรณ ติ๊แสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง)


นายสมพร หน่อคำ
คนตกแต่งสวน


นางสาวนฤมล เมียะโพ
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านเมืองน้อย)


ภีมวัฒน์ จั่งหนุ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสังวาลย์ สารอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ