ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ลำดับรายการวันที่
1การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการบริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256318 ม.ค. 2564
2การเก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกุล และมูลฝอย พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
3การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
4การใช้น้ำประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255818 มิ.ย. 2563
5การใช้น้ำประปา พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
6การควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.255018 มิ.ย. 2563
7การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พ.ศ.255018 มิ.ย. 2563
8การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
9การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย่อสุขภาพ พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
10การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.255018 มิ.ย. 2563
11การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พ.ศ.255018 มิ.ย. 2563
12การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
13การติดตั้งป้ายโฆษณา พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
14การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.256018 มิ.ย. 2563
15การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.255018 มิ.ย. 2563
16ตลาด สถานที่จำหน่าย และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
17หลักเกณฑ์ วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.255118 มิ.ย. 2563
18ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 255218 มิ.ย. 2563
19หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 25629 ก.ค. 2562

1