ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปปช.ระบบ e-PlanNACC (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 เม.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ระบบ e-PlanNACC (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ธ.ค. 2564
4แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.25659 พ.ย. 2564
5รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน )ประจำปี พ.ศ. 25649 พ.ย. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ระบบ e-PlanNACC (รอบ 6 เดือน) ปี 256427 เม.ย. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256421 เม.ย. 2564
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ระบบ e-PlanNACC (รอบ 12 เดือน) ปี 256324 ธ.ค. 2563
9แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.25649 พ.ย. 2563
10รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 25639 พ.ย. 2563
11ประกาศเจตนารมตามนโยบายการป้องกันการทุจริต15 ม.ค. 2563
12ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256315 ม.ค. 2563
13ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ15 ม.ค. 2563
14กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (การตรวจรับงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256231 ต.ค. 2562
15มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน31 ต.ค. 2562
16การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.เวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ต.ค. 2562
17แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)16 พ.ค. 2562
18แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)8 พ.ค. 2562
19แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 256428 ม.ค. 2562
20คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ22 ต.ค. 2561

1