ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)14 มิ.ย. 2565
2สถิติการลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)14 มิ.ย. 2565
3รายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 ต.ค. 2564
4ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต11 ส.ค. 2564
5กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 256419 ต.ค. 2563
6ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25658 ต.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25648 ต.ค. 2563
8รายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8 ต.ค. 2563
9แจ้งเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 25639 ส.ค. 2563
10กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 256312 ม.ค. 2563
11ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ29 ธ.ค. 2562
12ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 ต.ค. 2562
13ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256410 ต.ค. 2562
14ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25637 ต.ค. 2562
15ประกาศการรับลงผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 ต.ค. 2562
16กรณีผู้สูงอายุย้าย25 ก.ย. 2562
17ยืนยันตัวตนและบัญชีธนาคาร30 ส.ค. 2562
18ยืนยัน‼️ไม่ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามแบบเดิม 26 ส.ค. 2562
19ปฎิทินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256228 ม.ค. 2562

1