ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง (139/2565)7 มิ.ย. 2565
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ (119/2565)9 พ.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ (118/2565)9 พ.ค. 2565
4คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (117/2565)9 พ.ค. 2565
5คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ (116/2565)9 พ.ค. 2565
6รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256418 ต.ค. 2564
7คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (233/2564)11 ต.ค. 2564
8คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง (232/2564)11 ต.ค. 2564
9คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง (231/2564)11 ต.ค. 2564
10คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ (218/2564)11 ต.ค. 2564
11แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566 ) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256413 ก.ย. 2564
12คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง 134/256429 มิ.ย. 2564
13แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-256612 พ.ค. 2564
14คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง 115/25645 พ.ค. 2564
15คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด 114/25645 พ.ค. 2564
16แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566 ) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 256424 มี.ค. 2564
17คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด 2/256411 ม.ค. 2564
18รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 ต.ค. 2563
19แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 7 ต.ค. 2563
20คำสั่งมอบหมายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 249/256328 ก.ย. 2563

12  >> >|