ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

 

**********************

“เป็นองค์กรแห่งคุณภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชนฺสุขของประชาชน
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลอดยาเสพติด
และเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”