ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โทรศัพท์ 053-699543

ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต

ปลัด

คิวอาร์ไลน์

facebook

การเกษตรประจำตำบลเวียงเหนือ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/05/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,226
ปีนี้
7,714
ปีที่แล้ว
18,352
ทั้งหมด
40,252
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
1
การให้บริการดื่ม ในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เรื่อง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
และส่งผลกระทบต่อการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม
ซึ่งเหลือพนักงานปฏิบัติงานเพียงแค่ 2 คน
ทำให้ไม่สามารถให้บริการน้ำดื่มในพื้นที่ได้

ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
จึงได้สั่งการให้มีบริการนำน้ำดื่มไปบริการยังในชุมชน
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565
ขอให้ท่านเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไปรับน้ำดื่ม
ณ จุดบริการ มีกำหนดการดังต่อไปนี้
- 11 เม.ย. 65 ช่วงเช้า ม.1 ณ บริเวณวัดโป่ง
- 11 เม.ย. 65 ช่วงบ่าย ม.2 ณ ศาลาเอนกประสงค์
ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.
- 12 เม.ย. 65 ม.3 ณ กศน.บ้านตาลเจ็ต้น
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น.
- 12 เม.ย. 65 ม.5 ณ ศาลาเอนกประสงค์
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
- 12 เม.ย. 65 ม.8 ณ หน้า อบต.เวียงเหนือ
ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.30 น.

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงวันหยุดสงกรานต์
และขอให้ดูแลและเฝ้าระวัง รักษาสุขภาพ
เดินทางปลอดภัย ไร้กังวลในทุกเส้นทาง
สุขกาย สุขใจ ห่างไกลโรคภัย #สวัสดีปี๋ใหม่เมือง 65 ค่ะ

ด้วยความปรารถดีจาก ..
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

14 เมษายน 2565

การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง Covid - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th
14 เมษายน 2565

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักปลัด จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลปาย 

14 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว ตำบลเวียงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ WVS Thailand WVS Care for Dogs ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ (โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ในระหว่างวันที่ 19- 23 ตุลาคม 2563 ณ วัดโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 ตุลาคม 2564

โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้จัดทำโครงการพัฒนากบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ กิจกรรม “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ”  และ กิจกรรม "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ"  โดยนายนิรันดร์ชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เป็นประธานในพิธี ฟังบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน” โดยพระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “แนวทางและวิธีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยนางสาวกัณนิกา สายประเสริฐ พนักงานการเลือกตั้งชำนายการพิเศษ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ” โดยนายชาญชัย กัลยานิติคุณ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

07 กันยายน 2564

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

นายนิรันดร์ ชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

สั่งการให้พนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานที่ราชการ สถานศึกษา และบริเวณที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน 

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือขอให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการ

-สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในทุกพื้นที่ทั้งในและนอกเคหสถาน 

-เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกกิจกรรม 

-หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 

-เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนด 

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคน

ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

 

11 สิงหาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือได้ นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของตำบลเวียงเหนือ เพื่อหารือการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

10 สิงหาคม 2564

โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

วันที่ 28 พ.ค.2564 เวลา 10.00 น. ทาง อบต.เวียงเหนือได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 บ้านเมืองน้อย ศูนย์เด็กเล็กบ้านเมืองน้อย และวัดต่างๆในหมู่บ้านเมืองน้อย บ้านกิ่วหน่อ บ้านห้วยหกและบ้านห้วยเฮี๊ยะ

วันที่ 31 มิ.ย.2564 เวลา 09.00 น. ทาง อบต.เวียงเหนือได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับโรงเรียนบ้านเวียงเหนือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านเวียงเหนือ และวัดต่างๆ 

31 พฤษภาคม 2564

การทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและทำลายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 140/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้พิจารณาเอกสารที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย (แบบ 25) จำนวน 92 แฟ้ม รวม 8,318 ฉบับ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการทำลายเอกสารดังกล่าวได้ นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบและทำลายเอกสารฯ ได้ดำเนินการทำลายเอกสาร จำนวน 92 แฟ้ม รวม 8,318 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการอื่น (เครื่องทำลายเอกสาร) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564                                                                                                                      

13 พฤษภาคม 2564

การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

การสุ่มเจาะถนนในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร

13 พฤษภาคม 2564

โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียงเหนือ นำโดย นายนิรันดร์  ชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนตำบลเวียงเหนือร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ณ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 , บ้านหัวแม่เมือง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 10 ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2564

19 มีนาคม 2564

โครงการการจัดการขยะที่ต้นทาง จากสมาชิก ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th
วันพุธที่ 20 ม.ค. 2564 อบต.เวียงเหนือ ลงพื้นที่เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิล "กาดมั่วคัวรีไซเคิล" ตามโครงการการจัดการขยะที่ต้นทาง จากสมาชิก "กองทุน ขยะสร้างสุข อบต.เวียงเหนือ" โดยสมาชิกในชุมชนให้ความสนใจนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายและฝากเงินเข้ากองทุนฯกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ อบต.เวียงเหนือ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ 5 หมู่บ้านพื้นราบ ในทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ,2 และ 3 ของทุกเดือน หากพี่น้องชาวเวียงเหนือท่านใดสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถติดต่อได้ที่ อบต.เวียงเหนือ โทร.053-699543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายนี้
20 มกราคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ คูเมืองบ้านศรีดอนชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล ท่านนายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผู้บังคับกองพัน ร.๗ พัน ๕ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาตำบลเวียงเหนือ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

05 ธันวาคม 2563

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ,wiangnuepai.go.th

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักปลัด จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลปาย 

17 พฤศจิกายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)