:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ.2565

29 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_493_17_15_866.pdf