:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

8 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_2_2022_12_17_221043.pdf