:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

15 ม.ค. 2564

รายละเอียด:

แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_11_2022_12_17_504749.pdf