:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
เลขที่ 117 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699543
E-mail : saraban@wiangnuepai.go.th , wiangnue-sao@hotmail.com
Website : www.wiangnuepai.go.th
Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น