:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: วัดโป่ง

20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ตั้งอยู่ที่บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของตำบลเวียงเหนือ โดยเป็นวัดที่ก่อสร้างในรูปแบบศิลปะไทยใหญ่ มีศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ วิหารศิลปะไทยใหญ่ สิ่ม (โบสถ์) กลางน้ำ และเจดีย์ กล่าวกันว่าแต่เดิมวัดนี้เป็นคุ้มเจ้าฟ้าไทยใหญ่มาก่อน พระพุทธรูปที่สำคัญของวัดก็คือ พระด้าย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะไทยใหญ่ที่ทำจากด้านสายสิญจน์ทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่ในจองพารา (ปราสาท)

 

        นอกจากนี้ ภายในวิหารยังมีจองพาราหลายหลังที่มีความสวยงามตามศิลปะไทยใหญ่หรือไต รวมถึงคัมภีร์ไทยใหญ่โบราณ ซึ่งเป็นศาสนวัตถุที่สำคัญของหมู่บ้าน และของตำบลเวียงเหนือด้วยเช่นกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร