:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: รอยพระพุทธบาทจำลอง

20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่ ณ วัดพระพุทธบาท หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ตำบลเวียงเหนือ ใช้เส้นทางถนนสายบ้านแม่เย็น - บ้านนาจลอง และสายทางแยกสายวัดพระพุทธบาท - ลำนำ้เมือง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลเวียงเหนือ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร