:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖5 และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก เนื่องในโอกาสกิจกรรม KicK off งานวันดินโลก ประจำปี 2565

5 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก เนื่องในโอกาสกิจกรรม KicK off งานวันดินโลก ประจำปี 2565  ณ  คูเมืองบ้านศรีดอนชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเอนก  ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผู้บังคับกองพัน ร.7 พัน 5 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาตำบลเวียงเหนือ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร