:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอปายสัมพันธ์ ประจําปี 2565

15 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปาย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอปายสัมพันธ์ ประจําปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปาย เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 แห่ง และทำการแข่งขันกีฬาจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน, วอลเลย์บอล, เปตอง และกีฬาฮาเฮ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง และผู้นำท้องที่อำเภอปายร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬา อบต.แม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร