:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

15 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอปาย โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้คณะ อบต.เวียงเหนือ ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่ คณะสงฆ์และวัดภายในตำบลเวียงเหนือ จำนวน 11 วัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของตำบลเวียงเหนือให้คงอยู่สืบไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร