:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

4 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นายนิรันดร์  ชัยกุล นายก อบต.เวียงเหนือ ได้มอบหมายให้ นายธนพัฒน์  ใสส่อง รองนายก อบต.เวียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางทาง อบต.เวียงเหนือ ได้รับการมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร