:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

30 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ และหน่วยงานราชการภายในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร