:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: รายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานรับ - จ่าย และเงินคงเหลือกองทุนสุขภาพตำบล ประจำไตรมาสที่ 2/2566

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงเหนือขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานการรับ - จ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงเหนือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_195_30_44_181.pdf