:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: รายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานรับ - จ่าย และเงินคงเหลือกองทุนสุขภาพตำบล ประจำไตรมาสที่ 1/2566

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานการรับ - จ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงเหนือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_194_28_45_976.pdf