:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี 2566

2 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลอดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 50 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกร้อยละ 50

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_189_36_25_618.pdf