:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเสริมสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 มิถุนายน  2566 

นายเอนก  ปันทะยม  นายอำเภอปาย และนายนิรันดร์ ชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบท่อน้ำประปา PVC ให้แก่ประชาชนหย่อมบ้านปายสองแง่  หมู่ที่ 4 เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำดิบเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเสริมสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงระบบประปาหย่อมบ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2566 ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร