:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"วัดพระพุทธบาทเวียงเหนือ

5 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร